HOMEPAGE DOORBLADER
Nederlands Onthaal aan ELS Nederlands AANMELDENREFERENTIE DEZE PAGINA  
Equipment Locator Service - Often Imitated, Never Duplicated

 
Datum:

JURIDISCHE KENNISGEVING

SPAMMERS OPGELET! Het verzenden van ongevraagde 'spam' (commerciële aanbiedingen) via e-mail naar deze site is onacceptabel. Wij behouden ons het recht voor om u $50,00 in rekening te brengen voor elke aanbieding die u verstuurt naar elk van de e-mailkoppelingen op deze website. Bovendien zullen wij waar mogelijk uw internetprovider op de hoogte stellen van uw illegale activiteit. We zullen uw internetprovider verzoeken om de nodige maatregelen tegen u te treffen om een dergelijk oneigenlijk misbruik van internet te helpen voorkomen. Daarnaast kunnen we gerechtelijke stappen tegen u ondernemen bij een rechtbank die jurisdictie heeft in dergelijke zaken.

Toegang tot Equipment Locator ServiceT (ELST)is vrij voor iedereen. ELST behoudt zichzelf het recht voor om op eigen gezag informatie of aankondigingen op te nemen of te weren die volgens ons al dan niet betrekking hebben op de inhoud van het onderwerp van deze directory.

Deze website is beschermd door Amerikaans en internationaal auteursrecht indien van toepassing. Niets uit dit programma, met inbegrip van de naam "Equipment Locator ServiceT" of "ELST" mag worden gekopieerd in welke vorm dan ook zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht.

Op ALLE afbeeldingen, grafisch materiaal, banners en foto's rust het auteursrecht van de respectieve eigenaar of de maker ervan.

Grafisch materiaal, afbeeldingen, banners en foto's die zijn gemaakt door of voor Equipment Locator ServiceT, kunnen voorzien zijn van een uniek merk waardoor ze opspoorbaar zijn. Kopiëren gebeurt op straffe van juridische vervolging.

Tekst kan opspoorbaar zijn door unieke identificatiemerken, zoals speciale woorden, unieke zinsdelen, afwijkende spelling, unieke interpunctie, speciale markeringen en/of trefwoorden die worden gebruikt om het origineel bij Equipment Locator ServiceT te achterhalen.

Waarschuwing!
U bent vooraf gewaarschuwd dat IEDERE toegangspoging tot deze website geregistreerd wordt en kan worden achterhaald.

Ieder gebruik van de webpagina's van Equipment Locator Service is onderhevig aan ondergenoemde voorwaarden. Door deze webpagina's te bezoeken, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Equipment Locator ServiceT geeft geen enkele garantie af en onthoudt zich van elke toezegging ten aanzien van de nauwkeurigheid, volledigheid of te bereiken resultaten met betrekking tot de toegang tot, en het gebruik van de op deze pagina aanwezige informatie. Equipment Locator ServiceT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van door haar verstrekte gegevens of voor schade hieruit voortvloeiend aan gebruikers of derden als gevolg van onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen, ongeacht de oorzaak hiervan. ELST aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor extern materiaal dat kan worden benaderd via een willekeurige "koppeling". De Gebruiker stemt ermee in dat Equipment Locator ServiceT wordt gevrijwaard voor schade, verliezen of (on)kosten die zich voordoen bij Equipment Locator ServiceT, aangesloten ondernemingen, de respectieve werknemers en geautoriseerde vertegenwoordigers als gevolg van materiaal dat de gebruiker heeft ingevoerd op deze webpagina's.

Deze website met alle hierin opgenomen gegevens is bedoeld "als zodanig" en biedt geen enkele garantie. Binnen dit document of los van het document bestaat geen expliciete of impliciete garantie, met inbegrip van garantie met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, leverbaarheid van diensten of merchandise.

De Equipment Locator ServiceT is een database met informatie die door de gebruiker is ingevoerd. Als gevolg hiervan kunnen gegevens typfouten en andere onnauwkeurigheden bevatten. ELST wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van nauwkeurigheid, inhoudelijke juistheid, beschikbaarheid van product(en), prijzen, informatie, enz. uitdrukkelijk af.

Koppelingen naar andere sites worden niet beschouwd als goedkeuring van producten, diensten of de inhoud die door dergelijke sites worden aangeboden.

Equipment Locator ServiceT behoudt zich het recht voor om op enig moment prijswijzigingen voor de door haar verstrekte diensten zonder voorafgaande mededeling door te voeren. Uitzondering op het bovenstaande vormen prijzen die zijn overeengekomen met onze huidige adverteerders, mits er een schriftelijke overeenkomst tussen de partijen bestaat.

ELST behoudt zichzelf het recht voor om op ieder gewenst moment advertenties te verwijderen die de adverteerder niet heeft aangekondigd, zonder welke verplichting dan ook te scheppen tussen ELST en de adverteerder, haar partners, (mogelijke) klanten, of het publiek in het algemeen.

Nieuwe en Gebruikte Landbouwmachines  |  Nieuwe en Gebruikte Bouwmachines  |  Nieuwe en Gebruikte Park en Tuin
Nieuwe en Gebruikte Vorkheftrucks  |  Nieuwe en Gebruikte Bosbouwmachines |  Nieuwe en Gebruikte Accessoires
Doorblader Nieuwe en Gebruikte Machines